• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Markten


De klantenkring van EARTH bestaat uit (semi) overheden, marktpartijen in de bouw en projectontwikkeling, archeologische instellingen, kennisinstellingen en natuurorganisaties. Ons doel is niet het vinden van archeologische vondsten, maar centraal in onze werkwijze staat een interdisciplinaire kijk op het zowel oplossen van de problemen van onze klant én het op een verantwoorde en moderne manier met cultureel erfgoed omgaan. EARTH levert daarmee een toegevoegde waarde voor zowel klant als voor een duurzame maatschappij.