• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Natuurorganisaties


Natuurorganisaties spelen een grote rol bij het behoud en de reconstructie van het landschap. Op basis van onze expertise in landschapsonderzoek en -reconstructie is EARTH een evidente partner die inzicht kan geven in zowel archeologisch erfgoed als landschapsontwikkeling. Denk hierbij aan het inpassen van historische landschappen en archeologische vindplaatsen en het uitvoeren van in-situ behoud. Nadat het landschap in kaart is gebracht kan een plan van aanpak worden opgesteld waarin bijvoorbeeld het fysiek behoud van archeologische resten of het inpassen van een vindplaats in de planvorming worden geregeld.