• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Projectontwikkelaars, Bouwers & Ingenieursbureaus


EARTH´s snelle en betrouwbare archeologische risicoanalyses geven inzicht zonder graven. Projectontwikkelaars en bouwers worden bij de ontwikkeling van nieuwe projecten geconfronteerd met archeologisch onderzoek. EARTH heeft in samenwerking met Fugro een technisch hoogwaardige risicoanalyse ontwikkeld. Deze archeologische risicoanalyse kan noodzaak tot duur graven sterk beperken.

Door EARTH vroegtijdig te betrekken bij uw project weet u als opdrachtgever waar u aan toe bent. Gezamenlijk minimaliseren we de kans op ongewenste archeologische verrassingen, zodat planningsproblemen en projectstagnatie kunnen worden voorkomen. Indien het blijkt dat een archeologische vindplaats aanwezig is en bewaard dient te blijven heeft EARTH in-house alle benodigde deskundigheid en technologie om u te helpen het erfgoed conform de wettelijke vereisten te behouden. Daarbij faciliteren wij in het samenspel tussen project, archeologie en het bevoegd gezag. Uw uiteindelijke voordeel is een soepeler, sneller en kostenefficiënter project.