• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

In-situ Behoud & Monitoring

In-situ Behoud & Monitoring


De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is gebaseerd op het Verdrag van Malta. Dit verdrag richt zich op de bescherming van het archeologische erfgoed. Aantasting van archeologisch erfgoed kan worden voorkomen door het tegengaan van vergravingen en bodemverstoringen op locaties met archeologische waarden.

Voor het fysiek behoud van archeologisch erfgoed maken wij, in samenwerking met Fugro Geoservices BV, gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van monitoring en conservering in de bodem. Het efficiënt en deskundig beschermen van cultureel erfgoed vraagt optimale deskundigheid. EARTH beschikt over, in Nederland, unieke ervaring en expertise en werkt volgens de internationale richtlijnen voor behoud en monitoring.