• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Producten


EARTH Integrated Archaeology is gespecialiseerd in prospectie, in-situ behoud & monitoring en uitwerking van archeologische materialen. Onze insteek is niet om zoveel mogelijk archeologische informatie te verzamelen maar om de relevante informatie te verzamelen. Archeologische locaties zijn uniek en vragen om maatwerk. Wij maken daarom gebruik van de nieuwste methoden, technieken en inzichten en een onderlinge informatie-uitwisseling tussen onze specialisten om onze klanten snel en zeker inzicht in een project te kunnen geven.

 

EARTH heeft nauwe banden met kennisinstellingen in Nederland en het buitenland. Deze kennisinstellingen bieden EARTH de wetenschappelijke back-up die nodig is bij archeologisch onderzoek. Tevens zijn diverse van onze medewerkers verbonden aan universiteiten en hogescholen in Amsterdam, Groningen, Leiden en Deventer. Nieuwsgierigheid en kennis gaan hand in hand en typeren de professionele onderzoeker. Het investeren in onderzoek vinden wij van groot belang om de archeologie op een hoger niveau te brengen, alsmede onze dienstverlening voortdurend te kunnen ontwikkelen.