• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Waarderend archeologisch onderzoek Almere Poort


Het doel van dit onderzoek was dat EARTH gegevens verzamelde over de vindplaats op Almere Poort waar deze oversneden gaat worden door de ‘Nederlandstraat’. Het ging hierbij vooral om gegevens betreffende de aard en datering en de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van vindplaats “De Geest”.

Gebruikte methoden Avegaar boringen, Begemann boringen. Aanvullend heeft specialistisch onderzoek plaatsgevonden (pollen, micromorfologie en dateringen).

Opdrachtgever: Gemeente Almere, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Locatie: Almere Poort ‘Nederlandstraat’

Previous project
Projecten   overview

Verkennend booronderzoek Project Hanzelijn

Wegens verbreding van de Elandtocht heeft EARTH onderzocht of er archeologische overblijfselen..Analyse van parasitologische en botanische resten van inhumaties

Voor het eerst is in België archeoparasitologisch en botanisch onderzoek uitgevoerd op een..Waarderend archeologisch onderzoek Almere Distel

Binnen dit onderzoek heeft EARTH de mate van verstoring bepaald van een archeologische..