• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Verkennend booronderzoek Project Hanzelijn


Wegens verbreding van de Elandtocht heeft EARTH onderzocht of er archeologische overblijfselen in het gebied aanwezig zijn.       

Gebruikte methoden: Analyse van boorkernen die zowel mechanisch als met de hand worden geboord. Hiermee wordt de bodemopbouw inzichtelijk en zijn mogelijk archeologische indicatoren te geven.

Opdrachtgever: ProRail, projectcentrum Hanzelijn
Locatie: Swifterbant ‘Nieuwe Land’

Previous project
Projecten   overview

Waarderend archeologisch onderzoek Almere Poort

Het doel van dit onderzoek was dat EARTH gegevens verzamelde over de vindplaats op Almere Poort..Analyse van parasitologische en botanische resten van inhumaties

Voor het eerst is in België archeoparasitologisch en botanisch onderzoek uitgevoerd op een..Waarderend archeologisch onderzoek Almere Distel

Binnen dit onderzoek heeft EARTH de mate van verstoring bepaald van een archeologische..