• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Analyse van parasitologische en botanische resten van inhumaties


Voor het eerst is in België archeoparasitologisch en botanisch onderzoek uitgevoerd op een begraafplaats. EARTH heeft de unieke kans gekregen om in de graven te kijken naar overblijfselen van planten die met de overledene zijn meegegeven. Tevens is hierbij bij meerdere individuen onderzoek gedaan naar grond uit specifieke plekken rondom het bekken. Het maagdarmkanaal van de overledenen is vergaan, maar in de grond bevinden zich nog altijd parasieten (zoals eieren van zweep- en spoelworm), stuifmeelkorrels en zaden. Ook in het tandsteen, dat nog stevig aan de gebitselementen vast zat, komen etensresten voor.

Deze analyse laat zien dat de grond rondom skeletten uitstekende onderzoeksmogelijkheden biedt naar voeding, hygiëne, gezondheid en grafcultuur.

Het onderzoek heeft geleid tot een verfijning van de bemonsteringsstrategie en levert een begin van het in kaart brengen van parasitologische resten in de Belgische en Nederlandse bodem.

Gebruikte methoden: Zeven, (zinksulfaat)flotatie, pollenbereiding, tandsteenanalyse, microscopie.

Opdrachtgever: Antea Group, België
Locatie: De Zathe te Nieuwpoort, BelgiëPrevious project
Projecten   overview

Waarderend archeologisch onderzoek Almere Poort

Het doel van dit onderzoek was dat EARTH gegevens verzamelde over de vindplaats op Almere Poort..Verkennend booronderzoek Project Hanzelijn

Wegens verbreding van de Elandtocht heeft EARTH onderzocht of er archeologische overblijfselen..Waarderend archeologisch onderzoek Almere Distel

Binnen dit onderzoek heeft EARTH de mate van verstoring bepaald van een archeologische..