• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Waarderend archeologisch onderzoek Almere Distel


Binnen dit onderzoek heeft EARTH de mate van verstoring bepaald van een archeologische vindplaats. Als gevolg van onderloopsheid van de hoger geslagen damwandplanken is een tot IJmeerniveau met water gevulde damwandkuip leeggelopen. Hierdoor heeft wegspoeling en verzakking plaatsgevonden. Over een afstand van circa 10 meter zijn damwanden gezakt en heeft uitspoeling tot op het pleistocene zand plaatsgevonden. Hierbij is een archeologische vindplaats waarschijnlijk aangetast.

Gebruikte methoden: Begemann boringen. Aanvullend zal specialistisch onderzoek plaatsvinden (pollen, micromorfologie en dateringen).

Opdrachtgever: Nuon Power Generation B.V.
Locatie: Almere ‘De Distel’

Projecten   overview

Waarderend archeologisch onderzoek Almere Poort

Het doel van dit onderzoek was dat EARTH gegevens verzamelde over de vindplaats op Almere Poort..Verkennend booronderzoek Project Hanzelijn

Wegens verbreding van de Elandtocht heeft EARTH onderzocht of er archeologische overblijfselen..Analyse van parasitologische en botanische resten van inhumaties

Voor het eerst is in België archeoparasitologisch en botanisch onderzoek uitgevoerd op een..